ALLSTAV spol. s. r. o.

Firma byla založena 20. května 1992. Ve svých začátcích se firma zabývala prováděním prefabrikovaných staveb. Po dobu 8 let firma spolupracovala s velkou německou firmou ATU z Weidenu, pro kterou realizovala několik staveb v SRN i v Čechách.

Dále firma provádí rekonstrukce, výstavbu rodinných domků a od roku 1995 se zvláště specializuje v rámci rekonstrukcí na odstraňování vlhkosti pomocí sanace a to kompletně.

Reference staveb naleznete zde.

Specializace firmy - Sanace staveb 

Sanace staveb je dnes technicky vyspělý obor stavební činnosti. Současná technická vyspělost strojů na podřezávání zdiva umožňuje vkládat dodatečně vodotěsnou izolaci. Zdivo cihelné se podřezává lištovou pilou, zdivo kamenné, betonové či smíšené se podřezává lanovou pilou s lanem z diamantových perel. Další metoda, kterou firma používá k odstranění vlhkosti je chemická injektáž. Doprovodné práce k tomuto podřezávání jsou sanační omítky, stěrky, nopové fólie např. Delta Pt a Platon.

Před zahájením práce firma předloží vždy technické řešení, při rozsáhlejší zakázce zpracuje projektovou dokumentaci. Firma spolupracuje s předními odborníky v oboru sanací a je členem WTA. Jako izolační materiál při podřezávání se používá Ekoten, Penefol a sklolaminát v tl. 2 mm. Tyto materiály splňují i kritéria izolací proti radonu. Tyto izolační materiály mají životnost 80 – 100 let a odpovídají požadavkům WTA. Sanační práce provádí firma po celém území České republiky.

Specializujeme se na:


Jsme držiteli ISO certifikátu jakosti

Kontaktní informace

Allstav spol. s r.o.
Kleisslova 11
Plzeň
301 00
Česká republika
IČ:
DIČ