Povrchová úprava zdiva

Součástí technologie podřezávání je provedení sanační omítky, odpovídající kritériím WTA. Sanační omítka by měla být provedena min. 1,5 m nad provedené podřezání zdiva. 

Nejčastěji používané omítkoviny jsou BayosanBaumitBetosanCalosanČeskomoravský cementČeský caparolHasit,KarlosanKnaufOmbranPremixRajasilRofixSchomburgTerranova a další.

Neomítnuté zdivo (není-li použita sanační omítka) vysychá následovně:

  • Tloušťka stěny (v cm)           45         60       75       90       105
  • Vysychání zdiva (roky)         1,6        2,8      4,5      6,3       8,5

Podhozová sanační omítka zabrání prostupům soli do vrchní omítky. Vrchní vrstva, která má 30% vzduchových pórů, pomáhá rychlejšímu vysoušení zdiva. (viz směrnice WTA 2-2-91). Po sanačním zásahu touto technologií, vč. sanační omítky dle WTA, nemusí mít investor nebo majitel obavy, že zdivo bude vlhnout. Výhoda této technologie je provedení souvislé hydroizolace objektu s vysokou životností. V suterénu je možné provedení takzvané izolační vany tj. propojení svislé a vodorovné hydroizolace ve zdivu. 

Jako vodorovnou popř. svislou izolaci lze použít :

  1. asfaltový pás (např. Bitagit, foalbit, hydrobit ad.) - natavení pásu na sklolaminát   popř. Ekoten. V žádném případě se nemůže provádět nahřátí sklolaminátu (Ekotenu) z důvodu poničení.
  2. stěrky bitumenové (např. Combiflex C2, Obran KB, PCI Pecimor 2S aj.)
  3. hydroizolační nátěr (např. Aquafin F, Watetfin aj.)

Většina těchto materiálů splňuje i kritéria provedení izolací proti radonu. Záleží na množství výskytu radonu. Dle této skutečnosti projektant zvolí tlouštku izolace, která se použije.