Tlaková injektáž

Po navrtání se jednotlivé vrty osadí těsnícími prvky – pakry, které při injektáži umožní připojení hadice čerpadla a uzavření sousedních vrtů. Tlaková injektáž umožňuje podstatně zkrátit dobu provádění sanačních prací a zároveň dosáhnout rovnoměrného rozložení přípravku ve zdivu. Pracovní tlak a postup injektáže se volí v závislosti na stavu zdiva. Soudržné kompatní zdivo je proinjektováno v jednom pracovním kroku. V případě smíšeného nebo narušeného zdiva s trhlinami se použije dvoustupňová injektáž. Nejdříve se provede statická tlaková injektáž cementovou směsí, jež by měla vyplnit dutiny a posléze se ještě do polotuhé malty pod tlakem vstřikuje silikonová mikroemulze. U takovýchto druhů zdiva ale nemusí být účinnost SMK 100%. V případě dutých cihel se provádí beztlaká injektáž tzv. „krémem“. V zimním období je nutné zajistit vytápění prostor, aby teplota zdiva v napouštěných úsecích chemické clony nebyla nižší než + 5°C.